NameSveriges Riksbank, Riksens Ständers Bank
Related objects
Kastpenning
 • Dating1697-11-24
 • Other keywordskastpenning
 • Inventory number1203 (34:11)
Kastpenning
 • Dating1719-02-26
 • Other keywordskastpenning
 • Inventory number1204 (34:12)
Kastpenning
 • Dating1720-05-03
 • Other keywordskastpenning
 • Inventory number1206 (34:14)
Medalj
 • Dating1792
 • Inventory number14262
Sedel,8 Schillingar Banco
Penningpåsar och plomber, tre av vardera slaget
Penningpåsar och plomber, två av vardera slaget