NameSolide, C W & Co
Related objects
Sorglivréfrack
 • Dating1850-1900 cirka
 • Other keywordsfrack
 • Inventory number12685 (53:51:a)
Sorglivrésyrtut, Oscar II:s hovstat
 • Dating1850-1900 cirka
 • Other keywordssyrtut
 • Inventory number12686 (53:51:b)
Åksyrtut sorglivré Oscar II:s hovstat
 • Dating1850-1900 cirka
 • Other keywordssyrtut
 • Inventory number12687 (53:51:c)
Sorglivrébyxor, knäbyxor Oscar II:s hovstat
 • Dating1850-1900 cirka
 • Other keywordsbyxor
 • Inventory number12688 (53:51:d)
spetsbyxor livjägare OII
Väst livjägare Oskar II
långbyxor hovfurir
Byxor
 • Made inSverige
 • Dating1900-tal, årtionde
 • Other keywordsUniformsbyxor
  Adelsuniform
 • Inventory number10178 (31:67:a-b)
väst general m:1854, Sverige
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordsväst
 • Inventory number10798 (55:6:e)
långbyxor general m:1854, Sverige
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordsbyxor
 • Inventory number10799 (55:6:b)
Långbyxor för Dragon Regiment König Friedrich III, nr 8
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordsByxor
 • Inventory number10820 (54:10:b)
Byxor
 • Made inSverige
 • Dating1900-tal
 • Other keywordsUniformsbyxor
 • Inventory number10671 (64:2:b)
Lakejlivréväst, svenska hovet
Lakejlivréväst, svenska hovet
livrébyxor, långbyxor hovfurir Gustaf V:s hovstat
livréväst kammartjänare Gustaf V:s hovstat
väst kammartj.GV:s hovstat
Väst mässdräkt amiral - F Kaeding
Långbyxor för "k.u.k. Galizisches Infanterieregiment Gustav V. König der Schweden, der Goten u. Wenden, Nr. 10", Österrike
Uniformsväst för amiral, Storbritannien
Ridbyxor m:1895 för Livgardet till häst, Sverige
 • Dating1910 cirka
 • Other keywordsSpetsbyxor
 • Inventory number10807 (55:8:b)
Långbyxor, uniform m:1886
långbyxor amiralsuniform - F Kaeding
långbyxor m:1895-28 Livreg.t.häst, Sverige
Frackväst
  •  
  • Results 40