NamnSolide, C W & Co
Relaterade föremål
Sorglivréfrack
 • Datering1850-1900 cirka
 • Övriga Nyckelordfrack
 • Inventarienummer12685 (53:51:a)
Sorglivrésyrtut, Oscar II:s hovstat
 • Datering1850-1900 cirka
 • Övriga Nyckelordsyrtut
 • Inventarienummer12686 (53:51:b)
Åksyrtut sorglivré Oscar II:s hovstat
 • Datering1850-1900 cirka
 • Övriga Nyckelordsyrtut
 • Inventarienummer12687 (53:51:c)
Sorglivrébyxor, knäbyxor Oscar II:s hovstat
 • Datering1850-1900 cirka
 • Övriga Nyckelordbyxor
 • Inventarienummer12688 (53:51:d)
spetsbyxor livjägare OII
Väst livjägare Oskar II
långbyxor hovfurir
 • Datering1900 cirka
 • Övriga Nyckelordbyxor
 • Inventarienummer10187 (18:1:b)
Byxor
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1900-tal, årtionde
 • Övriga NyckelordUniformsbyxor
  Adelsuniform
 • Inventarienummer10178 (31:67:a-b)
väst general m:1854, Sverige
 • Datering1900-talets början
 • Övriga Nyckelordväst
 • Inventarienummer10798 (55:6:e)
långbyxor general m:1854, Sverige
 • Datering1900-talets början
 • Övriga Nyckelordbyxor
 • Inventarienummer10799 (55:6:b)
Långbyxor för Dragon Regiment König Friedrich III, nr 8
 • Datering1900-talets början
 • Övriga NyckelordByxor
 • Inventarienummer10820 (54:10:b)
Byxor
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1900-tal
 • Övriga NyckelordUniformsbyxor
 • Inventarienummer10671 (64:2:b)
Lakejlivréväst, svenska hovet
Lakejlivréväst, svenska hovet
livrébyxor, långbyxor hovfurir Gustaf V:s hovstat
livréväst kammartjänare Gustaf V:s hovstat
väst kammartj.GV:s hovstat
Väst mässdräkt amiral - F Kaeding
 • Datering1908-01-02
 • Övriga Nyckelordväst
 • Inventarienummer11116 (53:2:b)
Långbyxor för "k.u.k. Galizisches Infanterieregiment Gustav V. König der Schweden, der Goten u. Wenden, Nr. 10", Österrike
Uniformsväst för amiral, Storbritannien
 • Datering1908-1950
 • Övriga NyckelordVäst
 • Inventarienummer12808 (53:1:c)
Ridbyxor m:1895 för Livgardet till häst, Sverige
 • Datering1910 cirka
 • Övriga NyckelordSpetsbyxor
 • Inventarienummer10807 (55:8:b)
Långbyxor, uniform m:1886
långbyxor amiralsuniform - F Kaeding
 • Datering1918-06-28
 • Övriga Nyckelordbyxor
 • Inventarienummer11115 (53:2:a)
långbyxor m:1895-28 Livreg.t.häst, Sverige
 • Datering1926 cirka
 • Övriga Nyckelordbyxor
 • Inventarienummer10811 (55:7:b)
Frackväst
  •  
  • Sökträffar 40