NamnSveriges Militära Idrottsförbund
Relaterade föremål
Sv.Militära Idrottsf.silvermärke
Sv.Mil.IF guldmärke
Medalj
 • Tillverkat iStockholm, Sverige
 • Datering1910
 • Övriga NyckelordFörtjänstmedalj
 • Inventarienummer15912 (76:62:a)
Medaljband
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1911
 • Övriga NyckelordBand
 • Inventarienummer15913 (76:62:b)
Sv.Militära IF guldmedalj
 • Datering1944-11-24
 • Övriga Nyckelordförtjänstmedalj
 • Inventarienummer1639 (51:395)
Sv.Militära IF gm band
 • Datering1944 cirka
 • Övriga Nyckelordmedaljband
 • Inventarienummer1640 (51:395)
etui t medalj nr 1639-1640
 • Datering1944 cirka
 • Övriga Nyckelordmedaljetui
 • Inventarienummer1641 (51:395)
Guldmedalj
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1944
 • Övriga NyckelordFörtjänstmedalj
 • Inventarienummer16390 (76:92:a)
Medaljband
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1944
 • Övriga NyckelordBand
 • Inventarienummer16391 (76:92:b)
Etui
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1944
 • Övriga NyckelordMedaljetui
 • Inventarienummer16392 (76:92:c)
Etui till nr 15912-3