NamnSveriges Ungdomsberedskap
  • Yrke/Titelfrivilligorganisation
Relaterade föremål
Sv.Ungdomsberedskap gm
  • Datering1949
  • Övriga Nyckelordförtjänstmedalj
  • Inventarienummer1654 (51:394:a)
Sv.Ungdomsberedskap gm band
  • Datering1949 cirka
  • Övriga Nyckelordmedaljband
  • Inventarienummer1655 (51:394:b)
medaljetui
  • Datering1949 cirka
  • Övriga Nyckelordmedaljetui
  • Inventarienummer1656 (51:394)