NameSveriges Allmänna Biblioteksförening
Related objects
Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker. 1