NameTidskrift för konstvetenskap
Related objects
Tidskrift för konstvetenskap
Nordisk konstbibliografi
Tidskrift för konstvetenskap och Konsthistoriska Sällskapets publikation