NamnTilesnickerier
  • Yrke/Titelsnickeri
Relaterade föremål
stomme kröningsvagn  KRS
  • Datering1987-1988
  • Övriga Nyckelordvagn
  • Inventarienummer29589 (87:10)