NameGustaf Reinhold Boije
 • Function/Titlefriherre, general
Related objects
livréväst gustavianska riddarspelen
 • Dating1776-1800 cirka
 • Other keywordsväst
 • Inventory number14903 (17:176)
nyckelknippa Glückstadt
 • Keyword/Titlenyckelknippa Glückstadt
 • DescriptionNyckelknippa, ca 1800, från Glückstadts fästning, intagen d. 5 jan 1814 av svenska trupper, under generalen, friherre Gustaf Reinhold Boije.
 • Dating1800 cirka
 • Other keywordsnyckelknippa
 • Inventory number3303 (4324)
kyller gustavianska riddarspelen
 • Dating1800 cirka
 • Other keywordskyller
 • Inventory number15269 (45:182)
hatt
 • Keyword/Titlehatt
 • DescriptionHatt som burits av kadett Boije under Drottnigholmsspelen år 1800.