NamnGustaf Reinhold Boije
 • Yrke/Titelfriherre, general
 • DateringLevnadstid: 1769-1836
Relaterade föremål
livréväst gustavianska riddarspelen
 • Datering1776-1800 cirka
 • Övriga Nyckelordväst
 • Inventarienummer14903 (17:176)
nyckelknippa Glückstadt
 • Datering1800 cirka
 • Övriga Nyckelordnyckelknippa
 • Inventarienummer3303 (4324)
kyller gustavianska riddarspelen
 • Datering1800 cirka
 • Övriga Nyckelordkyller
 • Inventarienummer15269 (45:182)
hatt
 • Nyckelord/Titelhatt
 • KortbeskrivningHatt som burits av kadett Boije under Drottnigholmsspelen år 1800.