NameWermländska sällskapet
  • Function/Titleförening
Related objects
Värml.Sällskapet hederstecken
Värml.Sällsk.hederst.band
  • Dating1946 cirka
  • Other keywordsmedaljband
  • Inventory number1677 (51:405)