NamnWermländska sällskapet
  • Yrke/Titelförening
Relaterade föremål
Värml.Sällskapet hederstecken
  • Datering1940
  • Övriga Nyckelordmedalj
  • Inventarienummer1676 (51:405)
Värml.Sällsk.hederst.band
  • Datering1946 cirka
  • Övriga Nyckelordmedaljband
  • Inventarienummer1677 (51:405)