NameKungl. Vetenskapsakademien
Related objects
balja t värja nr 5483
kavaljersvärja, dräktvärja Vetenskapsakademien
 • Dating1700-talets slut
 • Other keywordskavaljersvärja
 • Inventory number5483 (51:175:a)
Economiska annaler med Kongl. Maj:ts nådigaste tillstånd utgifna af Kongl. vetenskaps-academien. I [- VIII] bandet...
 • Dating1807-1808
Sveriges statskalender
Medalj
 • Dating1815
 • Other keywordsJeton
 • Inventory number14394
Medalj
 • Dating1818
 • Inventory number14295
Medalj
 • Dating1818
 • Inventory number14312
Medalj
 • Dating1838
 • Other keywordsJeton
 • Inventory number14430
Medalj
 • Dating1839
 • Inventory number14341
Medalj
 • Dating1840
 • Other keywordsJeton
 • Inventory number14432
Medalj
 • Dating1841
 • Inventory number14433
Medalj
 • Dating1842
 • Other keywordsJeton
 • Inventory number14435
Medalj
 • Dating1843
 • Other keywordsJeton
 • Inventory number14436
Den svenska almanackan för året efter Frälsaren Kristi födelse 1891
Almanack för året (skottåret) efter Frälsarens Kristi födelse ... till Stockholms horisont belägen vid 59 grad. 21 min. polhöjd
 • Made inStockholm, Sverige
 • Dating1899-1930
 • Inventory numberLXIII:I:B.b.02.