NamnGiovanni Boldu
  • Yrke/Titelkonstnär
Relaterade föremål
Medalj
  • Datering1466?
  • Övriga NyckelordPorträtt
    Barnmotiv
  • Inventarienummer230