NameYttergrans församling
  • Function/TitleFörsamling
Related objects
Värja
  • Dating1630 cirka
  • Other keywordsvärja
  • Inventory number5219 (10:23)