NamnHerman Armand Bongarde
  • Yrke/Titelbössmed
Biografi
Relaterade föremål

Se Liecehtenstein-katalogen nr 86 sid 132