NamnSchweizergardet
  • Yrke/Titelmuseum
Relaterade föremål
Souvenir
  • Datering1792
  • Övriga NyckelordUniformsfragment
  • Inventarienummer3311