NameSödermanlands Fornminnnesförening
  • Function/Titleförening
Related objects
Hjälm med maskvisir
  • Dating1500-tal
  • Other keywordsHjälm
  • Inventory number22214 (45:28)
Zischägge
  • Dating1600-tal
  • Other keywordshjälm
  • Inventory number28323 (45:29)
fanfragment