NamnKalmar läns hushållningssällskap
Biografi
Relaterade föremål

1811-1858 Kalmar läns hushållningssällskap
1858-1962 Kalmar läns norra och Kalmar läns södra hushållningssällskap
1962-1997 Kalmar läns hushållningssällskap
1997-2003 Kalmar och Kronobergs läns hushållningssällskap
2003- Kalmar, Kronobergs och Blekinge läns hushållnigssällskap