NamnHovmarskalksämbetet
Relaterade föremål
stånddrabantvärja
 • Tillverkat iSverige, Stockholm
 • Datering1800-talets början
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer5581 (51:43:a)
balja t stånddrabantvärja nr 5581
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1800-talets början
 • Övriga Nyckelordvärjbalja
 • Inventarienummer5582 (51:43:b)
S:ta Annaorden
 • Tillverkat iS:t Petersburg, Ryssland
 • Datering1800-tal
 • Övriga Nyckelordordenstecken kors
 • Inventarienummer1441 (51:451:a)
Sta Annaorden halsband
 • Tillverkat iRyssland
 • Datering1800-tal
 • Övriga Nyckelordordensband hals-
 • Inventarienummer1442 (51:451:a)
Sta Annaorden axelband
 • Tillverkat iRyssland
 • Datering1800-tal
 • Övriga Nyckelordordensband axel-
 • Inventarienummer1444 (51:451:c)
Vasaorden kedja
 • Datering1800-tal
 • Övriga Nyckelordordenskedja
 • Inventarienummer1819 (51:419:a)
Dannebrogmands hederstecken
 • Datering1809 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken
 • Inventarienummer1806 (51:348)
S:t Olavsorden kommendörskors
 • Datering1847 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kommendörskors
 • Inventarienummer1540 (51:438:c)
S:t Olavsorden kommendörskors
 • Datering1847 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kommendörskors
 • Inventarienummer1542 (51:438:d)
S:t Olavsorden kors miniatyr
 • Datering1847-1873
 • Övriga Nyckelordordenstecken kors
 • Inventarienummer1496 (51:460:d)
Svärdsorden kommendörskors
 • Datering1856 efter
 • Övriga Nyckelordordenstecken kommendörskors
 • Inventarienummer454 (51:344:a)
Sv.Jägarförbundets med.band
 • Datering1858-1889
 • Övriga Nyckelordmedaljband
 • Inventarienummer1663 (51:406)
Ordenstecken
 • Tillverkat iTyskland, Berlin
 • Datering1861 - 1918
 • Övriga NyckelordSvarta Örnsorden
 • Inventarienummer1411 (51:444:a)
S:t Andreasorden kedja
 • Datering1870
 • Övriga Nyckelordordenskedja
 • Inventarienummer1482 (51:436:a)
S:t Andreasorden kraschan
 • Tillverkat iS:t Petersburg, Ryssland
 • Datering1870 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan
 • Inventarienummer1483 (51:436:b)
S:t Andreasorden riddarkors
 • Tillverkat iS:t Petersburg, Ryssland
 • Datering1870 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken riddarkors
 • Inventarienummer1484 (51:436:c)
Hederslegionen kraschan
 • Tillverkat iParis, Frankrike
 • Datering1870 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer1516 (51:468:b)
Serafimerorden miniatyrkraschan
 • Datering1871 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan
 • Inventarienummer1833 (51:414:b)
Serafimerorden miniatyrkraschan
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1871 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan
 • Inventarienummer1834 (51:414:c)
Ordensminiatyrkedja
 • Datering1875
 • Övriga Nyckelordordensminiatyrkedja
 • Inventarienummer545 (51:389)
kista f Gustaf V:s ordnar
 • Tillverkat iSverige, Stockholm
 • Datering1875-1900 cirka
 • Övriga Nyckelordkista
 • Inventarienummer1544
S:ta Annaorden
 • Tillverkat iS:t Petersburg, Ryssland
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer1443 (51:451:b)
Ludwigsorden storkors
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
 • Inventarienummer1526 (51:486:a)
Wendiska Kronorden storkors
 • Tillverkat iSchwerin, Tyskland
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
 • Inventarienummer1550 (51:475:a)
Wendiska Kronorden kedja
 • Tillverkat iTyskland, Schwerin
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordordenskedja
 • Inventarienummer1551 (51:475:a)
  •  
  • Sökträffar 283