NamnGösta Carell
  • Yrke/Titelkonstnär, skulptör
  • DateringLevnadstid: 1888-1962
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare