NamnJohan Fredrik Boy
  • Yrke/Titelgeneral
Relaterade föremål
Svärdsorden, broderad storkorskraschan
  • Datering1850 cirka
  • Övriga NyckelordOrdenstecken
  • Inventarienummer2187