NameMarcelles Celis Brach
  • Function/Titleklingsmed
Related objects
Värja, Sverige
  • Keyword/TitleVärja, Sverige
  • DescriptionKavalleriofficersvärja, Sverige. Fäste, Sverige, 1690-talet. Klinga, Solingen, 1600-talets slut.
  • Dating1600-talets slut
  • Other keywordsVärja
  • Inventory number6415