NameUlrika Juliana Brahe
  • Function/Titlegrevinna
  • DatingLevnadstid: 1704-1765
Related objects
Porträtt Ulrika Juliana Brahe
  • Dating1725-1750 cirka
  • Other keywordsporträtt
  • Inventory number13582 (43:61)
Konglig mejstets och rijksens Swea hofrätts sentebce och dem, uti then...mediate- och summario processu uptagne sak, emellan...Ulrica Juliana Brahe,...och grefwe Arvid Horn...(titelbladet saknas, titeln från första textblad)
  • Dating1738