NamnGustaf Brahe
  • Yrke/Titelgreve
Relaterade föremål
Tryckplåt
  • Datering1647
  • Övriga NyckelordPorträtt, man
    Man
  • Inventarienummer13309