NameJohan Bergman
  • DatingLevnadstid, Sverige
Related objects
Föreläsningar i fortifikation. För kadetterne vid kongl. krigs-akademien...
  • Dating1811
signet Karl Fredrik Akrell
  • Dating1819-1868
  • Other keywordssignet
  • Inventory number1076 (4271)
På klassisk mark. Studier och minnen från vandringar i den antika kulturens länder.
Kopparstick