NamnAlbert I av Belgien
  • Yrke/Titelkonung
  • DateringLevnadstid: 1875-1934
Relaterade föremål
7. Olympiaden, silvermedalj