NamnBringeon
  • Yrke/Titeldekoratör
Biografi
Relaterade föremål

Dekoratör i Paris kring 1805. Verksam vid Rue de Vivenne, Paris 1803-1810., Titel: mästare