NamnAlbrektsson
  • Yrke/Titelprost
Relaterade föremål
Bänk
  • Nyckelord/TitelBänk
  • KortbeskrivningBänk där enligt uppgift Karl XII vilat över natten 1716-02-26 hos Brynte Halfvardsson i kyrkbyn, Östervallskog.
  • Datering1716
  • Övriga NyckelordÖstervallskog
  • Inventarienummer8871 (4161)
patronhylsa cf