NamnAlbrekt av Sverige
  • Yrke/Titelkung av Sverige, hertig av Mecklenburg
  • DateringLevnadstid: 1340-1412
Relaterade föremål
Mynt
  • Datering1363
  • Inventarienummer2343
Sigill
Sigill
Sigill