NamnBernaert van Brustom
  • Yrke/Titeltapetmakare
Relaterade föremål
Tapet
  • Datering1600-50
  • Övriga NyckelordGobeläng
    Historiskt motiv
  • Inventarienummer3584