NamnBernaert van Brustom
  • Yrke/Titeltapetmakare
Relaterade föremål
Tapet
  • Nyckelord/TitelTapet
  • KortbeskrivningTapet föreställande episod ur Cyrus' och Cresus' historia.
  • Datering1600-50
  • Övriga NyckelordGobeläng
    Historiskt motiv
  • Inventarienummer3584