NamnBrücke
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
slagexflintlåsdubbelbössa - H Sturm
  • Nyckelord/Titelslagexflintlåsdubbelbössa...
  • KortbeskrivningFlintlåsdubbelbössa ändrad till slaglås, pipa av Heinrich Sturm, Suhl, 1800-talets början.
  • Datering1800-talets början
  • Övriga Nyckelordslagexflintlåsdubbelbössa
  • Inventarienummer3838 (38:11)