NamnSigrid Bröms
  • Yrke/Titelfru
Relaterade föremål
Gratulationstavla
  • Datering1892
  • Övriga NyckelordTavla
  • Inventarienummer20355 (83:11)