NameKristian I, kung av Danmark
Related objects
Mynt
  • Dating1448-1481
  • Inventory number2481
Historiske Bescriffuelse, om huis sig haffuer tildraget vnder ... Herr Christiern den Første aff det Naffn, Danmarckis, Suerigis ... Konge ... Prentet i Kiøbenhaffn, aff Henrich Waldkirch. 1599.(Kolofon:) Prentet ... af Henrich Waldkirch paa sin egen Be
  • Dating1599
Historiske Bescriffuelse, om huis sig haffuer tildraget vnder ... Herr Christiern den Første aff det Naffn, Danmarckis, Suerigis ... Konge ... Prentet i Kiøbenhaffn, aff Henrich Waldkirch. 1599.(Kolofon:) Prentet ... af Henrich Waldkirch paa sin egen Be
  • Dating1599