NameJohan August Hazelius
Related objects
Lärobok i artilleriet för linie-officerare...
  • Dating1833
Lärobok i befästnings-konsten antagen för artilleri-, kavalleri- och infanteri-officers-examen...
  • Dating1836
Om en minister-styrelses lämplighet för Swerige...
  • Dating1836
Om stående härar och folk-beväpning. Swar på Kongl. Krigs-vetenskaps-akademiens fråga: Den tanken har ofta blifvit framställd, at stående härar... föga förmått trygga staternas sjelfständighet... I hvad mån äga dess påståenden historisk grund? Och huru bo
  • Dating1837
Föreläsningar öfver krigskonsten. Första delen. Krigs-organisation och grunderna för de trenne vapnens strid...
  • Dating1839
Porträtt man
  • Dating1881
  • Other keywordsGravyr
  • Inventory number2795