NamnJohan August Hazelius
Relaterade föremål
Lärobok i artilleriet för linie-officerare...
  • Datering1833
Lärobok i befästnings-konsten antagen för artilleri-, kavalleri- och infanteri-officers-examen...
  • Datering1836
Om en minister-styrelses lämplighet för Swerige...
  • Datering1836
Om stående härar och folk-beväpning. Swar på Kongl. Krigs-vetenskaps-akademiens fråga: Den tanken har ofta blifvit framställd, at stående härar... föga förmått trygga staternas sjelfständighet... I hvad mån äga dess påståenden historisk grund? Och huru bo
  • Datering1837
Föreläsningar öfver krigskonsten. Första delen. Krigs-organisation och grunderna för de trenne vapnens strid...
  • Datering1839
Porträtt man
  • Datering1881
  • Övriga NyckelordGravyr
  • Inventarienummer2795