NamnKungl. boktryckeriet
Relaterade föremål
Kongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente, angående exercitierne för regimenterne til foth... Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet vplagt. Hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i riket 1732.
  • Datering1732
Kongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente, angående exercitierne för regimenterne til foth. Stockholm i råd-cammaren den 10 Maji, anno 1731. Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet uplagt. Hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i r
  • Datering1732
Kongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente, angående exercitierne för regimenterne til foth. Stockholm i råd-cammaren den 10 Maji, anno 1731. Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet uplagt. Hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i r
  • Datering1732
Iakttagelser rörande de visiter, som en Svensk eller Norsk dam, hvilken ej har Excellens-Fruns rang, bör aflägga, när hon önskar att vid Kongl. Svenska Hofvet tillgodonjuta de företrädesrättigheter, som hennes ställning medgifver
  • Tillverkat iStockholm, Sverige
  • Datering1890
  • InventarienummerLXIII:I:E.05.