NamnCarl Carlstedt
  • Yrke/Titelherr
Relaterade föremål
Stridshammare
  • Datering1500-1550 cirka
  • Övriga NyckelordRyttarhammare
  • Inventarienummer6973 (07:2)