NameNorstedts förlag
 • Function/TitleFörlag
 • DatingVerksamhetstid: 1829, Sverige, Stockholm
Related objects
Elementar-cours i mathematiken... Första [- fjerde] delen...
 • Dating1824
Föreläsningar öfver artilleriet, vid kongl. artilleri-läroverket på Marieberg; af J. Isander. ... Första [- fjerde] delen. Stockholm, hos P.A. Norstedt & söner. 1825 [-1829].
 • Dating1825-1829
Svenska arméens anciennetets- och rang-rulla, år 1828...
 • Dating1828
Försök till en allmän historia om krigskonsten, dess ursprung, framsteg och förändringar, ifrån europeiska staternas början till närvarande tid. Med fjorton plancher. Af Carrion-Nisas. Öfversatt af Otto August Cronhielm. Stockholm, tryckt hos P.A. Norsted
 • Dating1828
Om Sveriges försvar...
 • Dating1828
Svenskt diplomatarium... I band. Åren 817-1285 [- II band. Åren 1286-1310]...
 • Dating1829; 1837
Underdånigt project till exersis-reglemente för arméens jägare tillfot. 1829...
 • Dating1829
Elementerna af arithmetiken och planimetrien...
 • Dating1829
Adnotationes botanicae, quas reliquit Olavus Swartz... Accedit biographia Swartzii, auctoribus C. Sprengel et C. A. Agardh...
 • Dating1829
Melodierna till swenska kyrkans psalmer, noterade med ziffror, för skolor och menigheten.
 • Dating1830
 • Other keywordsMusik
Svar på anmärkningar, rörande slagkruts-antändningen vid artilleriets stycker, under skjutningarne 1829, till följe af nådig befallning lemnade...
 • Dating1830
Svenska arméens anciennetets- och rang-rulla, år 1831...
 • Dating1831
Minnes-ord vid enkefru grefvinnan Elis. Charl. Ruuths jordfästning i Clara kyrka, d. 18 oct. 1831...
 • Dating1831
Anteckningar öfver natur, konst och vetenskap, på en resa genom Berlin och Harz till Naturforskande sällskapets möte i Hamburg, år 1830, samt återresa genom Köpenhamn...
 • Dating1831
Conspectus litteraturae botanicae in Suecia ab antiquissimis temporibus usque ad finem anni 1831. Notis bibliographicis et biographiis auctorum adjectis...
 • Dating1831
Årsberättelse om botaniska arbeten och upptäckter...
 • Dating1831-1838
Skogs- och jagt-arkiv för Sverge...
 • Dating1832
Sweriges och Norriges calender för året 1833...
 • Dating1832
Anvisning til handgevärens kännedom, vård och iståndsättande...
 • Dating1832
Anvisning till skjutkonsten med handgevär...
 • Dating1832
Resa mellan Södra och Norra Amerika. En sketch-bok på sjön...
 • Dating1832
Runlära...
 • Keyword/TitleRunlära...
 • NameFörfattare: : Johan Gustav Liljegren
  Tryckare: Norstedts förlag
  Gravör: : A Engel
 • Dating1832
Reglemente för fältartilleriets exercis...
 • Dating1833
Run-urkunder... Aftryck för run-forskningens vänner...
 • Dating1833
Svenska arméens anciennetets- och rang-rulla, år 1833...
 • Dating1833
  •  
  • Results 129