NameSamuel Cavallin
  • Function/TitleRyttmästare, 2:e kornett
Related objects
kavalleriofficersvärja Sverige
  • Dating1715 cirka
  • Other keywordsvärja
  • Inventory number9163 (2038)