NameOlof Carlsson Cederström
  • Function/Titlefriherre
Related objects
värja
  • Keyword/Titlevärja
  • DescriptionVärja med avbruten klinga, "som enligt traditionen tillhört den förste Cederström och blivit avbruten vid kalabaliken i Bender".