NamnLewin, Adolf Emanuel
  • DateringLevnadstid: 1758-1819
Relaterade föremål
Theoretisk cours uti stallmästare-vetenskapen; i korthet författad af Adolf Em. Lewin ... Stockholm 1813, hos Strinnholm och Hæggström, på auctors förlag.
  • Datering1813
Theoretisk Cours uti Stallmästare-vetenskapen; Stockholm 1813, hos Strinnholm och Haeggström, på auctors förlag.
  • Datering1813