NameJohan Beckman
  • Function/TitleFörläggare
Related objects
Swenska psalmboken af konungen gillad och stadfästad år 1819.
  • Dating1847
Swenska psalm-boken af konungen gillad och stadsfästad år 1819, Ewangelii-boken med dertill hörande böner för offentlig och enskild andakt