NamnF. Akrel
Relaterade föremål
Samuel Troilius (1706 - 1764 )
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1700-talets andra hälft
 • Övriga NyckelordPorträttmåleri
  Porträtt
 • InventarienummerXXXII:B.07.
Tal, om nyttan af segelfarter igenom torra land och berg; hållet för Kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 4 November 1769...Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770.
 • Datering1770
Tal om Sveriges utrikes handel i allmänhet, och den levantiska i synnerhet, hållet för Kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 31. Januarii 1770...Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770.
 • Datering1770
Inträdes-tal uti Kongl. vetenskaps academien, hållet den 29 Julii 1772 af abbé Michelessi. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1772.
 • Datering1772
Äreminne öfver...grefve Eric von Stockenström, uprest uti et tal för Kongl. veenskaps academien den 26 Maji 1790 af...Nils von Rosenstein...Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1790.
 • Nyckelord/TitelÄreminne öfver...grefve E...
 • NamnFörfattare: : Nils von Rosenstein
  Medförfattare: : Eric von Stockenström
  Tryckare: : Johan Arvid Carlbohm
  Gravör: : F. Akrel
 • Datering1790
...Åminnelse-tal öfver...grefve Carl Fredric Scheffer, hållet för Kongl. vetenskaps academien den 16 April 1788, af...Anders Schönberg...Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1791.
 • Datering1791