NameFrans Michael Franzén
 • Function/TitleTeol.dr., biskop
 • DatingLevnadstid: 1772-1847, Sverige, Uleåborg - Säbrå
Related objects
Skaldestycken
Vid tillförordnade öfver-ståthållaren, landshöfdingen i Stockholms län... friherre Dan. Edelcreutz's jordfästning i Clara kyrka den 14 october 1828. Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg, 1828.
 • Dating1828
Minnesord vid hans excellens... Fr. Gyllenborgs jordfästning i St. Clarae kyrka den 29 aug. 1829...
 • Dating1829
Minnes-ord vid enkefru grefvinnan Elis. Charl. Ruuths jordfästning i Clara kyrka, d. 18 oct. 1831...
 • Dating1831
Tal vid hans excellens... högvälborne grefven herr Joh. Aug. Sandels jordfästning i Clara kyrka den 1 febr. 1831...
 • Dating1831
Skrifter i obunden stil
Medalj
 • Dating1836
 • Inventory number14360
Medalj
 • Dating1836
 • Inventory number14383
Minne af fält-öfversten grefve Nils Brahe...
 • Dating1837
Minne af fält-öfversten grefve Nils Brahe...
 • Dating1837
Rabulisten och landtpresten. Samtal i sakristian...
 • Dating1840
Vitter strid emellan far och son...
 • Dating1841
Porträtt
 • Dating1844
 • Other keywordsOljemålning
  Man
 • Inventory number3480