NameJohann Baptist von Sind
  • Function/TitleFriherre
Related objects
L´Art du Manege pris dans ses vrais principes, suivi d´une nouvelle methode pour l´embouchure des chevaux. A Vienne, chez Jean-Thom de Trattnern, libraire et imprimeur de la cour. MDCLXXIII.
  • Dating1772
Den uti fält och på resa hastigt helande häst-läkaren...om de wanligaste häste-sjukdomar...som ock et utwaldt förråd af... läke-medel...Öfwersatt från tyskan...Stockholm, tryckt hos Calr Stolpe, 1774.
  • Dating1774
Konsten att utwälja betsel-stänger til alla hästar... Öfwersatt från tyskan...Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1774.
  • Dating1774