NamnEzechias Colas
 • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Flintlåspistol
 • Tillverkat iSedan, Frankrike
 • Datering1650 cirka
 • Övriga NyckelordFlintlåspistol
 • Inventarienummer11669 (4813)
Flintlåspistol, Colas
 • Tillverkat iSedan, Frankrike
 • Datering1650 cirka
 • Övriga NyckelordFlintlåspistol
 • Inventarienummer11670 (4814)
pistolpipa Colas
 • Nyckelord/Titelpistolpipa Colas
 • KortbeskrivningPipa till pistol, möjligen Frankrike, 1650-tal. Stämplad Colas (Ezechias Colas, Sedan?).
 • Tillverkat iFrankrike, Sedan
 • Datering1650-tal
 • Övriga Nyckelordpistolpipa
 • Inventarienummer26323 (36)