NameWillem Janszoon Blaeu
 • FamilyBlaeu
 • Function/Titleboktryckare, kartograf
 • DatingLevnadstid: 1571-1638, Amsterdam
Related objects
Glob
 • Keyword/TitleGlob
 • DescriptionGlobklot med zodiaken, stjärntecken, kalendarium och väderstrecken.
 • Dating1602
 • Other keywordsHimmelsglob
 • Inventory number10550
Glob
 • Keyword/TitleGlob
 • DescriptionGlobklot troligen av papier mache övredraget med gips.
 • Dating1602
 • Other keywordsJordglob
 • Inventory number10551
Het Licht der Zee-vaert daerinne ... alle de Custen ende Havenen, van de Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche Zee'n ... Hier zÿn bÿghevoeght ... nieuwe tafelen van de Zonnen declinatie ... Door Willem Ianszon. Tot Amsterdam. Ghedruckt bij
 • Dating1620
Institutiones astronomicæ & geographicæ, fondamentale ende grondelijcke onderwysinghe van de sterrekonst, ende beschryvinghe der aerden, door het ghebruyck van de hemelsche ende aerdtsche globen. Item hoemen op alderleye vlacke superficien, de pricipale c
 • Dating1621
Nieuwe geographische ondervvysinghe, waer in ghehandelt werdt de beschryvinghe ende afmetinghe des aertsche globe, ende van zijn ghebruyck. Midtsgaders een grondelijcke onderwysinge vande principale puncten der zeevaert: inhoudende sonderlinghe nieuwe ghe
 • Dating1621
...Meetkonst in XXVII boecken vervat. Wt het latijn in't Neerduyts obergheset by Dirck Hendricxz. Houtman. Oversien... door D. Willebrordvm Snellivm... l'Amsterdam, by Willem Jansz Blaeuw... anno MDCXXII.
 • Dating1622
Zeespiegel, inhoudende een korte Onderwysinghe inde konst der Zeevaert... Tot Amsterdam, Ghedruckt by Willem Jansz Blaeuw... 1627.
 • Dating1623-1627
Dictys Cretensis de bello Troiano et Dares Phrygivs de excidio Troiæ. Cum notis ad Dictym. Amsterodami, Apud Guiljelmum Blaeuw. MDCXXX.
 • Dating1630
...De iure belli ac pacis libri tres... Editio nova... Amsterdami, apud Gvilielmvm Blaev, MDCXXXII.
 • Dating1632
[Novum Testamentum Græcum]. Amsterdami Apud Guilielmum Blaeu MDCXXXIII.
 • Dating1633
 • Other keywordsBibel, Nya Testamentet
...Mare libervm, sive de jure, quod Batavis competit ad Indicana commercia, dissertatio. Editio nova... Amsterdami apud Gvilielmvm Blaevw MDCXXXIII.
 • Dating1633
Meteranvs novvs, das ist : Warhafftige Beschreibung aller denckwürdigsten Geschichten, so sonderlich in den Niderlanden, auch sonsten in andern Reichen, von Anfang der Regierung Philippi Audacis, Hertzogen zu Burgund, &c., biss auff das Jahr Christi 1612
 • Dating1633
Arabia, seu Arabum vicinarumque gentium Orientalium leges, ritus ... Accedunt... varia per Arabiam itinera... Amsterdami. Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeu 1635.
 • Dating1635
...Ferdinandvs Albanvs sive de rebvs eivs in Belgio per sexennium gestis, libri IV.. Additvr de indvciis, liber singvlaris, in qui ejusdem belli finis. Amstelodami, apud Gvilielmvm & Ioannem Blaev, MDCXXXVIII.
 • Dating1638
Gulielmus Auriacus, sive. De rebus toto Belgio ... Pars prima. Tributa in libros decem.
 • Dating1638
...Gvlielmvs Avriacvs, sive, de rebus toto Belgio ab eo, quam ejus tempore, gestis... tribura in libros decem. Amstelodami, apud Gvilielmvm & Ioannem Blaev, MDCXXXVIII.
 • Dating1638
... Historica; Danica pariter & Belgica; uno tomo comprehensa ... [Nytt titelbl:] Historiæ danicæ, sive de regibvs Daniæ ...à Dano ad Canvtvm VI ... libri qvinqve priores. Amstelodami apud Gvilielmvm & Ioannem Blaev, MDCXXXVIII.
 • Dating1638
Historiæ danicæ, sive de regibvs Daniæ, qui familiam Oldenburgicam præcessere ... libri qvinqve ... Amstelodami apud Gvilielmvm & Ioannem Blaev, MDCXXXVIII.
 • Dating1638
Ioannis Mevrsi Historiæ Danicæ continvatio ... libri qvinqve posteriores ...
 • Dating1638
...Institvtio astronomica de usu globorum & sphærarum cælestium ac terrestrium: dvabvs partibvs adornata, vna, secundum hypothesin Ptolemæi, per terram qviescentem. Altera, juxta mentem N. Copernici, per terram mobilem, Latine reddita à M. Hortensio... Am
 • Dating1640
 • Other keywordsVetenskapligt instrument
Seespiegel, inhoudende een korte Onderwijsinghe in de Konst der Zeevaert... t' samen ghestelt door Willem Jansz Blaeu... verbetert en vermeerdert. t' Amsterdam, by Johannes Blaeu... 1644.
 • Dating1644
Glob
 • Dating1645 cirka
 • Other keywordsHimmelsglob
 • Inventory number10557
Glob
 • Dating1645 cirka
 • Other keywordsJordglob
 • Inventory number10558
Tweevovdigh onderwiis van de hemelsche en aerdsche globen... t'Amsterdam ter drukkerye van Ioan. Blaev MDCXLVII.
 • Dating1647
...Institvtio astronomica de usu globorum et sphaerarum caelestium ac terrestrium... Latinè reddita à M. Hortensio... Amstelaedami, apud Ioannem Blaev. MDCLII.
 • Dating1652
  •  
  • Results 180