NameGustav Philip Creutz
  • FamilyCreutz, grevliga ätten nr 68
  • Function/Titlegreve, riksråd
  • DatingLevnadstid: 1731-1785
Biography
Related objects

till Malmgård, son t Carl tab. 3 o Barbro Helena Wrede af Elimä; kavaljer hos prins Fredrik Adolf; envoyé till spanska hovet 1763, till Frankrike 1766, ambassadör i Frankrike 1772; RoKavKMO 1780; en av rikets herrar 1782, riksråd och kanslipresident 1783, Alternativ stavning: Gustaf Philip Creutz