NamnJakob Schwab
  • Yrke/Titelkammartjänare, källarmästare
Relaterade föremål
Fängkruthorn
  • Tillverkat iWien (?), Österrike
  • Övriga Nyckelordfängkruthorn
  • Inventarienummer3066 (4968)